Formularz zgłoszenia
Dane zamawiającego usługę
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon (z kierunkowym):
Data wykonania usługi (dzień, miesiąc, rok):
Dane zmarłego
Imię:
Nazwisko:
Data śmierci:
Miejsce spoczynku
Cmentarz:
Miejscowość:
Położenie grobu (sektor / rząd / kwatera):
Rodzaj usługi
Wielkość nagrobka:
Rodzaj nagrobka:
Usługa:
Uwagi